HUDEBNÍ ŠKOLIČKA PRO DĚTI OD 3 DO 6 LET

Nesnažím se vychovávat malé Mozarty, ale motivuji děti tak, aby měly k hudbě a klavíru vztah a začali ho trochu ovládat, než je prsty budou poslouchat a budou pak cca od 6 let moci naplno hrát.

Blanka Fay, písničkářka a učitelka hry na klavír


Hudební školička je určena pro rozvoj hudebních dovedností dětí a jejich postupnou přípravu pro hru na klavír. Vždy záleží na vyzrálosti dítěte a podle toho s dětmi pracuji. Menší děti hlavně rádi zpívají a objevují, co ten klavír vlastně je. Od 4 let pracuji s dětmi podle Klavírní školičky a dalších metodických pomůcek.

Děti se zbavují ostychu, zpívají se mnou, učí se chápat co jsou noty a učí se lehce ovlivňovat prstíky, a by je poslouchaly u klavíru.

Přijďte na první úvodní hodinu. První hodina je vždy konzultační, a to v ceně 1000,- Kč za hodinu. Seznámíme se navzájem a pokud si lidsky budeme vyhovovat, dohodneme se na výuce.

PRŮBĚH HODINY

 • Malé děti se ještě dlouho neumí soustředit, i když je to vždy individuální, pracujeme tedy pár minut u klavíru, zpíváme, malujeme a hrajeme různé hudební hry.

 • Každá hodina je také přizpůsobena únavě a rozpoložení dítěte a dle toho jsou voleny různé činnosti.

 • Každá hodina je systematicky členěna tak, že kromě výuky na nástroj, se také učíme hudební nauku a zpíváme. Děti do ničeho nenutím a zpívají, pokud chtějí. Zpěv jim v tomto věku dělá většinou radost a rovněž jim pomáhá dobře se hudebně rozvíjet.
 • Na konci hodiny si děti mohou pohrát s mým úžasným pejskem Baddym.

Neočekávejte, že budete mít doma za půl roku malého Mozarta, ale podporujte u dítěte jeho přirozené nadšení a radost z hudby a něčeho nového. 

POMŮCKY

 • Pro hudební nauky jsou dnes vytvořeny velmi hezké materiály, které si ukážeme na úvodní konzultační hodině.
 • Noty a pomůcky se po dohodě s lektorem platí zvlášť. Cena se pohybuje v rozmezí 800,- až 1000,- Kč.
 • Pomůcky pro výuku děti dostanou vždy v balíčku. Balíček obsahuje Klavírní školičku, Úkolníček, Zpěvník pro předškoláky, Notovníček, Pastelky a speciální tužku na noty, gumu a notový sešit. Děti od 6 let ještě dostávají Klavihrátky.
 • Nemusíte se bát, že k ostatním povinnostem v září ještě budete někde běhat a shánět noty apod., my vám pomůcky objednáme a na první hodině je bude mít váš malý klavírista již k dispozici.
 • A rovněž vám pomůžeme s výběrem vhodného a přiměřeně drahého nástroje.

Administrativní poplatek

V případě, že se vzájemně domluvíme na přijetí vašeho dítěte do hudební školičky, bude nutné uhradit ke školnému také administrativní poplatek. Administrativní poplatek u nového žáka činí 2500,- Kč.

Co je v něm zahrnuto: 

 1. Asistence s objednávkou pomůcek - Objednáme vám veškeré noty a pomůcky a pro malého klavíristu je budete mít na 1. vyučovací hodině již k dispozici.
 2. Administrativní úkony spojené s docházkou vašeho dítěte k nám.
 3. Mojí osobní asistenci při výběru či zapůjčení vhodného a finančně dostupného nástroje.
 4. Kopírování a půjčování hudebních materiálů během celého školního roku.

Podmínky výuky

 1. Výuka neprobíhá o svátcích a všech školních prázdninách. 

 2. Pokud hodina vyjde na svátek, tak bude po dohodě se mnou nahrazena.
 3. V případě nemoci lektora či klienta je hodina nahrazena. Nemoc dítěte je třeba nahlásit 24 hodin dopředu, jinak mu hodina propadá.

 4. Hodiny se nahrazují dle časových možností lektora i klienta, a to případně i o víkendu.

ZPŮSOB VÝUKY

Můžete si vybrat mezi skupinovou nebo individuální výukou. 

SKUPINOVÁ VÝUKA
Max . počet dětí ve skupině 2

Cena je 600,- Kč za 60 minut výuky, (v ceníku výuka skupinová) 

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA
pro jedno dítě

Dle ceníku si můžete vybrat výuku 45 minut nebo 60 minut dlouhou.

Já doporučuji  60 minut u dětí školního věku, protože kromě výuky je dost času na seznámení dítěte se mnou a s novým prostředím a prohloubením vztahu a důvěry, od kterého se pak odvíjí celý pedagogický proces.

Rovněž pro nadšené zpěváčky zbude dost času na zpívání.

KDE VÝUKA PROBÍHÁ

Za Strahovem 76, Praha 6 - Břevnov:
pár minut pěšky od zastávky tram č. 22 či č. 25 Drinopol nebo autobusu č. 191 zastávka Televizní věž.
Možnost krátkého parkování přímo u domu.

CENÍK

 • Naše cena nabízí 3 v 1. Naučíme vás či vaše děti nejen hrát na klavír, ale rovněž hudební nauku i zpívat. A to vše za jednu cenu.
 • Výuka začíná 1. 10. 2021 a končí 30. 6. 2022. Školní rok je rozdělen na 2. pololetí a dvě platební období.

 • Pokud chcete 1. pololetí zaplatit ve dvou splátkách, i to je, dle ceníku níže uvedeného dole, možné.

 • Organizační poplatek a noty a ostatní pomůcky jsou účtovány zvlášť.

 • Pro hudební výuku skupinovou platí ceník za 60 minut skup. výuky, individuální výuka je možná pro předškoláčky 45 minut nebo 60 minut.

 • Pro děti od 6 let doporučuji výuku 60 minut či 90 minut, kdy je více času na hudební nauku.

 • Těšíme se na vás

Ceník platný na 1. pololetí od 1.10. 2021 při výuce 1 týdně (celkem 16 hodin výuky):

60 minut výuky 1 x týdně: (skup.výuka)

6 400,- Kč (dvě splátky 2 x 3300,- Kč)

45 minut výuky 1 x týdně: (ind.výuka)

9 600,-Kč (dvě splátky 2 x 4900,- Kč)

60 minut výuky 1 x týdně: (ind.výuka)

12 800,- Kč (dvě splátky 2 x 6500,- Kč)

90 minut výuky 1 x týdně: (ind.výuka)

17 600,- Kč (dvě splátky 2 x 8900,- Kč)

Ceník platný na 2. pololetí od 1. 2. 2022 při výuce 1 týdně (celkem 18 hodin výuky):

60 minut výuky 1 x týdně: (skup.výuka)

7 200,- Kč (dvě splátky 2 x 3700,- Kč)

45 minut výuky 1 x týdně:

10 800,-Kč (dvě splátky 2 x 5500,- Kč)

60 minut výuky 1 x týdně:

14 400,- Kč (dvě splátky 2 x 7300,- Kč)

90 minut výuky 1 x týdně:

19 800,- Kč (dvě splátky 2 x 10000,- Kč)

OBJEDNÁVKA - KONTAKT

Máte zájem své dítě umístit do naší Hudební školičky? Přijďte, moc ráda vás uvidím. Vyplňte formulář a domluvíme si podrobnosti. 

Mám zájem o (vyberte):*