HUDEBNÍ ŠKOLIČKA PRO DĚTI OD 3 DO 6 LET

Nesnažím se vychovávat malé Mozarty, ale motivuji děti tak, aby měly k hudbě a klavíru vztah a začali ho trochu ovládat, než je prsty budou poslouchat a budou pak cca od 6 let moci naplno hrát.

Blanka Fay, písničkářka a učitelka hry na klavír


Hudební školička je určena pro rozvoj hudebních dovedností dětí a jejich postupnou přípravu pro hru na klavír. Vždy záleží na vyzrálosti dítěte a podle toho s dětmi pracuji. Menší děti hlavně rádi zpívají a objevují, co ten klavír vlastně je. Od 4 let pracuji s dětmi podle Klavírní školičky a dalších metodických pomůcek.

Děti se zbavují ostychu, zpívají se mnou, učí se chápat co jsou noty a učí se lehce ovlivňovat prstíky, a by je poslouchaly u klavíru.

Přijďte na první úvodní hodinu. První hodina je vždy konzultační, a to v ceně 800,- Kč za hodinu. Seznámíme se navzájem a pokud si sedneme, dohodneme se na výuce.

PRŮBĚH HODINY

 • Malé děti se ještě dlouho neumí soustředit, i když je to vždy individuální, pracujeme tedy pár minut u klavíru, zpíváme, malujeme a hrajeme různé hudební hry.

 • Každá hodina je také přizpůsobena únavě a rozpoložení dítěte a dle toho jsou voleny různé činnosti.

 • Každá hodina je systematicky členěna tak, že kromě výuky na nástroj, se také učíme hudební nauku a zpíváme. Děti do ničeho nenutím a zpívají, pokud chtějí. Zpěv jim v tomto věku dělá většinou radost a rovněž jim pomáhá dobře se hudebně rozvíjet.
 • Na konci hodiny si děti mohou pohrát s mým úžasným pejskem Baddym.

Neočekávejte, že budete mít doma za půl roku malého Mozarta, ale podporujte u dítěte jeho přirozené nadšení a radost z hudby a něčeho nového. 

POMŮCKY

 • Pro hudební nauky jsou dnes vytvořeny velmi hezké materiály, které si ukážeme na úvodní konzultační hodině.
 • Noty a pomůcky se po dohodě s lektorem platí zvlášť. Cena se pohybuje v rozmezí 800,- až 1000,- Kč.
 • Pomůcky pro výuku děti dostanou vždy v balíčku. Balíček obsahuje Klavírní školičku, Úkolníček, Zpěvník pro předškoláky, Notovníček, Pastelky a speciální tužku na noty, gumu a notový sešit. Děti od 6 let ještě dostávají Klavihrátky.
 • Nemusíte se bát, že k ostatním povinnostem v září ještě budete někde běhat a shánět noty apod., my vám pomůcky objednáme a na první hodině je bude mít váš malý klavírista již k dispozici.
 • A rovněž vám pomůžeme s výběrem vhodného a přiměřeně drahého nástroje.

Administrativní poplatek

V případě, že se vzájemně domluvíme na přijetí vašeho dítěte do hudební školičky, bude nutné uhradit ke školnému také administrativní poplatek. Administrativní poplatek u nového žáka činí 1000,- Kč.

Co je v něm zahrnuto: 

 1. Asistence s objednávkou pomůcek - Objednáme vám veškeré noty a pomůcky a pro malého klavíristu je budete mít na 1. vyučovací hodině již k dispozici.
 2. Administrativní úkony spojené s docházkou vašeho dítěte k nám.
 3. Mojí osobní asistenci při výběru či zapůjčení vhodného a finančně dostupného nástroje.
 4. Kopírování a půjčování hudebních materiálů během celého školního roku.

Podmínky výuky

 1. Výuka neprobíhá o svátcích a všech školních prázdninách. 

 2. Pokud hodina vyjde na svátek, tak bude po dohodě se mnou nahrazena.
 3. V případě nemoci lektora či klienta je hodina nahrazena. Nemoc dítěte je třeba nahlásit 24 hodin dopředu, jinak mu hodina propadá.

 4. Hodiny se nahrazují dle časových možností lektora i klienta, a to případně i o víkendu.

ZPŮSOB VÝUKY

Můžete si vybrat mezi skupinovou nebo individuální výukou. 

SKUPINOVÁ VÝUKA
Max . počet dětí ve skupině 3

Cena je 400,- Kč za 60 minut výuky, (v ceníku výuka skupinová) 

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA
pro jedno dítě

Dle ceníku si můžete vybrat výuku 45 minut nebo 60 minut dlouhou.

Já doporučuji 45 minut až 60 minut, protože kromě výuky je dost času na seznámení dítěte se mnou a s novým prostředím a prohloubením vztahu a důvěry, od kterého se pak odvíjí celý pedagogický proces.

Rovněž pro nadšené zpěváčky zbude dost času na zpívání.

KDE VÝUKA PROBÍHÁ

Za Strahovem 76, Praha 6 - Břevnov:
pár minut pěšky od zastávky tram č. 22 či č. 25 Drinopol nebo autobusu č. 191 zastávka Televizní věž.
Možnost krátkého parkování přímo u domu.

CENÍK

 • Naše cena nabízí 3 v 1. Naučíme vás či vaše děti nejen hrát na klavír, ale rovněž hudební nauku i zpívat. A to vše za jednu cenu.
 • Výuka začíná 1. 10. 2021 a končí 30. 6. 2022. Školní rok je rozdělen na 2. pololetí a dvě platební období.

 • Pokud chcete 1. pololetí zaplatit ve dvou splátkách, i to je, dle ceníku níže uvedeného dole, možné.

 • Organizační poplatek a noty a ostatní pomůcky jsou účtovány zvlášť.

 • Pro hudební výuku skupinovou platí ceník za 60 minut skup. výuky, individuální výuka je možná pro předškoláčky 45 minut nebo 60 minut.

 • Pro děti od 6 let doporučuji výuku 60 minut či 90 minut, kdy je více času na hudební nauku.

 • Těšíme se na vás

Ceník platný na 1. pololetí od 1.10. 2021 při výuce 1 týdně (celkem 16 hodin výuky):

60 minut výuky 1 x týdně: (skup.výuka)

6 400,- Kč (dvě splátky 2 x 3300,- Kč)

45 minut výuky 1 x týdně: (ind.výuka)

9 600,-Kč (dvě splátky 2 x 4900,- Kč)

60 minut výuky 1 x týdně: (ind.výuka)

12 800,- Kč (dvě splátky 2 x 6500,- Kč)

90 minut výuky 1 x týdně: (ind.výuka)

17 600,- Kč (dvě splátky 2 x 8900,- Kč)

Ceník platný na 2. pololetí od 1. 2. 2022 při výuce 1 týdně (celkem 18 hodin výuky):

60 minut výuky 1 x týdně: (skup.výuka)

7 200,- Kč (dvě splátky 2 x 3700,- Kč)

45 minut výuky 1 x týdně:

10 800,-Kč (dvě splátky 2 x 5500,- Kč)

60 minut výuky 1 x týdně:

14 400,- Kč (dvě splátky 2 x 7300,- Kč)

90 minut výuky 1 x týdně:

19 800,- Kč (dvě splátky 2 x 10000,- Kč)

OBJEDNÁVKA - KONTAKT

Máte zájem své dítě umístit do naší Hudební školičky? Přijďte, moc ráda vás uvidím. Vyplňte formulář a domluvíme si podrobnosti. 

Mám zájem o (vyberte):*