Výuka hry na klavír Za Strahovem 76, Praha 6 - Břevnov:

pár minut pěšky od zastávky tram č. 22 či č. 25 Drinopol nebo autobusu č. 191 zastávka Televizní věž.

Možnost krátkého parkování přímo u domu.

Školní rok 2019 / 2020  je rozdělen do 3 cyklů:

září - prosinec                                                                    leden - březen                                                                    duben - červen

Cena za vyučovací hodinu ( 60 minut ):  550 Kč pro děti i dospělé

Při platbě za celý školní rok je možná sleva.

První konzulatční hodina před pravidelnou výukou: 550 Kč

Konzultační hodina slouží k seznámení pedagoga s dítětem ( dospělým ) a rodičem. Po vysvětlení způsobu výuky, lehkého vyzkoušení dítěte u klavíru a vzájemných sympatiích může poté dojít k pravidelné výuce.

Náhrady hodin: nemoc pedagoga i žáka se nahrazuje po domluvě vhodných termínů.

Nemoc žáka je potřeba nahlásit 24 hodin předem, jinak nebude nahrazena.

Náhrady se čerpají vždy v daném cyklu, případně následujícím.  

Do první hodiny musí být uhrazena výuka za celý cyklus.

Ve výjimečných případech možnost měsíčních plateb.  

 

Výuka hry na klavír v ZŠ Pod Marjánkou, Praha 6 - Břevnov:

Výuka probíhá ve středu a pátek.

Individulní výuka : cena 650 Kč za 60 minut výuky

Skupinová výuka: cena 400 Kč za 60 minut výuky - maximální počet 3 žáci

Hudební kroužek zpíváme u klavíru: cena 350 Kč za 60 minut výkuky - maximální počet 5 žáků